tài khoản ngân hàng

GIAO DỊCH QUA NGÂN HÀNG
 
 
 
1. Công ty cổ phần tiếp thị Tài Năng Việt      
Ngân hàng Sài gòn thương tín Sacombank (chi nhánh Tân Bình)
Số Tài khoản: 0600.74951336
  
TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
2. Lê Huy Thảo                                           
Ngân hàng Vietcombank (phòng giao dịch số 2)
Số Tài khoản: 025.1001991762
3.Lê Huy Thảo
Ngân hàng Sacombank (Phòng giao dịch Bàu Cát -CN Tân Bình)
Số Tài khoản: 060046860066
4. Lê Huy Thảo
Ngân hàng Techcombank (Phòng giao dịch Bàu Cát )
Số Tài khoản: 19025592504018
5. Lê Huy Thảo
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam AgriBank (chi nhánh Tân Bình)
Số Tài khoản:6360.205033050
 
Hotline: 0909339292(A.Thảo)